Brevetin säännöt

Käännös sivuista http://www.paris-brest-paris.org/ACP/EN/index.php?showpage=322 säännöt/ACP ja http://www.rusa.org/brvreg.html säännöt/rusa.
1 §

Vain Audax club Parisien hyväksyy brevettejä. Jokaisesta ajettu brevetti saa järjestysnumeron (homologation). Numerot ovat kronologisessa järjestyksessä alkaen vuodesta 1921.

2 §

Brevetit ovat avoimia kaikille pyöräilijöille. Alle 18-vuotiaalla pitää olla holhoojan lupa osallistumiseen.
Pyöräksi kelpaa mikä tahansa pelkällä ihmisvoimalla liikkuva kulkuneuvo.

3 §

Osallistujan brevetille tulee maksaa järjestäjän päättämä osallistumismaksu.

4 §

Osallistujalla tulee olla joko henkilökohtainen tai ryhmävastuuvakuutus.

5 §

Osallistujan katsotaan olevan yksityisellä lenkillä. Hänen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja liikennesääntöjä. Tämä koskee myös varusteita.
ACP, tapahtuman järjestäjä tai järjestävän organisaation jäsenet eivät ole vastuussa brevetin aikana tapahtuvista onnettomuuksista.

6 §

Yöllä ajettaessa jokaisella osallistujalla tulee olla pyörässä kiinteästi asennettuna etu- ja takavalo. Vilkkuvalot ovat kiellettyjä. Valojen tulee olla päällä koko pimeän ajan ja muuten hämärissä olosuhteissa kuten sankka sumu tai tunneli. Yöllä ajettaessa tulee pitää heijastavaa liiviä, -vyötä tai muuta heijastavaa vaatetta, joka näkyy kaikkiin suuntiin. Jos selässä on reppu niin heijastavan vaatteen tulee olla repun päällä.
Yöllä ajettavaan brevettiin ei saa osallistua ellei lähdössä ole näyttää heijastavaa vaatetta, etu- ja takavaloa. Takavalon tulee olla punainen.

7 §

Huoltoautot ovat sallittuja vain kontrolleilla. Kaikki paikallinen apu, myös muilta ajajilta, on sallittu ajon aikana, mutta huoltoautot on kielletty.
Jokainen päättää itse missä ryhmässä ja mitä vauhtia haluaa brevetin ajaa. Ryhmiin saa liittyä ja niistä saa poistua vapaasti.

8 §

Lähdössä osallistujat saavat brevettikortin, josta ilmenee reitti, kontrollien paikka ja kontrollien aukioloajat. Reitiltä ei saa poistua. Jos jostain syystä poistuu määrätyltä reitiltä niin matkaa saa jatkaa vasta palattuaan siihen paikkaan, jossa poistui määrätyltä reitiltä. Osallistujan pitää leimata brevettikorttinsa jokaisella kontrollilla. Reitillä voi lisäksi olla kontrolleja, joita ei ole ilmoitettu etukäteen. Myös näillä kontrolleilla pitää leimata.
Järjestäjän pitää käyttää ACP:n hyväksymiä brevettikortteja.

9 §

Brevetin kontrollina voi olla myös paikka, jossa ei ole järjestäjän henkilökuntaa. Tällöin osallistujan tulee pyytää osoitetusta paikasta leima, aika ja päivä brevettikorttiinsa. Kontrollit ovat usein esimerkiksi kahvilassa tai huoltoasemalla. Järjestäjä voi antaa lisäohjeita brevettikortin leimauksesta.
Osallistuja vastaa itse siitä, että saa leiman jokaiselta kontrollilta ja säilyttää korttinsa ehjänä brevetin ajan.

10 §

Jokaisella kontrollilla mukaan lukien maali on järjestäjän määräämä aukioloaika. Brevettikortti tulee leimata aukioloaikana. Poikkeustapauksissa (esimerkiksi pysähtyminen auttamaan liikenneonnettomuuden osapuolia) järjestäjä voi hyväksyä myös myöhästyneen leimauksen. Myöhästyminen kontrollilta johtaa brevetin hylkäämiseen vaikka ehtisikin ennen määräaikaa maaliin.

11 §

Mikä tahansa huijaaminen ja sääntöjen harkittu rikkominen johtaa porttikieltoon kaikkiin ACP:n järjestämiin tapahtumiin.

12 §

Maalissa osallistujan tulee allekirjoittaa brevettikorttinsa ja palauttaa se järjestäjälle. Kortti palautetaan osallistujalle, kun se on hyväksytty ja saanut järjestysnumeron. Brevetit eivät ole kilpailuja eli niistä ei saa julkaista tuloslistaa aikajärjestyksessä.

Brevetin aikarajassa suorittanut saa halutessaan mitallin. Halukkuus pitää ilmaista brevettikortissa.

13 §

Mitalit ovat pronssi 200km, hopeaoitu 300km, sinooperi 400 km, kulta 600km ja hopea 1000km. Mitalien design muuttu neljän vuoden välein. Järjestäjä päättää mitalin hinnan. 200km, 300km, 400km ja 600km brevetit samana vuonna ajaneet voivat hankkia myös Super randonneur -mitalin.

14 §

Brevetti ajetaan ilman ulkopuolista apua, eli muita kuin samalle brevetille osallistuvia ei saa peesata, eikä sitä voi yhdistää mihinkään muuhun pyöräilytapahtumaan.

15 §

Vain ACP:n yhdyshenkilön hyväksymät järjestäjät voivat järjestää brevettejä.

16 §

Järjestäjä voi järjestää brevettejä vain sillä alueella, joka sille on osoitettu. Järjestäjän tulee käyttää ACP:n alueelle hyväksymiä brevettikortteja.

17 §

Osallistuessaan brevettiin osallistuja antaa järjestäjälle oikeuden julkaista osallistujan nimen ja ajan. Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille.

18 §

Osallistuja voi esittää kysymyksen tai tehdä valituksen 48 tunnin kuluessa brevetin päättymisestä. Ne toimitetaan kirjallisesti järjestäjälle, joka toimittaa ne edelleen ACP:lle.

19 §

Viime kädessä Audax Club Parisien päättää sääntöjen tulkinnasta kuultuaan järjestäjää ja ACP:n yhdyshenkilöä.