Talvipäivänseisaus 2022

Ajankohta

17.12.2022 - 18.12.2022 kello 00:00


(in english below)

Kuka ajaa pisimmän matkan pisimpänä yönä?

Talvipäivänseisaus-pyöräilyssä voit lähteä matkaan mistä haluat. Minimimatka on 150 km ja matkamittari käynnistyy 17.12.2022 auringon laskiessa maalipaikassasi ja perillä pitää olla viimeistään auringon noustessa sunnuntaina 18.12.

Maalipaikat

 • Lappeenranta, auringonlasku kello 14:50, auringonnousu kello 9:19
 • Oulu, auringonlasku kello 14:04, auringonnousu kello 10:29
 • Tallinna, auringonlasku kello 15:21, auringonnousu kello 9:18
 • Tampere, auringonlasku kello 15:04, auringonnousu kello 9:44
 • Turku, auringonlasku kello 15:21, auringonnousu kello 9:38

Osallistuminen ei maksa mitään. Ilmoittautuminen lomakkeella viimeistään sunnuntaina 11.12.2022. Aamiainen ja sauna maalissa Tampereella hotelli Rosendahlissa 27 euroa ja Turussa hotelli Kupittaalla 17,40 euroa. Lappeenrannassa ja Tallinnassa on sauna sekä ravintolapalveluita. Oulussa maalipaikkana on Oulun baari -huoltoasema.

Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet oman maalipaikkansa pitäjältä.

Säännöt

 • Tauko saa kestää korkeintaan kaksi tuntia ja taukojen välissä sekä viimeisen kahden tunnin aikana ennen auringonnousua pitää ajaa vähintään 15 kilometriä
 • Samaa tietä saa ajaa vain kerran samaan suuntaan (ei koske lyhyitä siirtymiä esimerkiksi taukopaikoilta)
 • Omaa huoltoa (esim. huoltoauto) voi käyttää vain taukopaikoilla
 • Käytä pyörässä kiinni olevia etu- ja takavaloa sekä heijastinliiviä aina ajaessasi
 • Mikä tahansa pelkällä ihmisvoimalla kulkeva 2-3 -pyöräinen kulkuneuvo kelpaa pelivälineeksi
 • Voit ajaa yksin tai ryhmässä, tai molempia vuorotellen
 • Liikkeelle saa lähteä myös ennen tai jälkeen auringonlaskun, vain auringonlaskun jälkeen ajetut kilometrit lasketaan kokonaismatkaan

In english

You can start Winter solstice (Talvipäivänseisaus) anywhere you want. Minimum distance is 150 km and you can start counting kilometers by the time of sunset on 17.12.2022 on your destination. You must reach your chosen finish by sunrise on Sunday 18.12.

Finish locations

 • Lappeenranta, sunset at 14:50, sunrise at 9:19
 • Oulu, sunset at 14:04, sunrise at 10:29
 • Tallinn, sunset at 15:21, sunrise at 9:18
 • Tampere, sunset at 15:04, sunrise at 9:44
 • Turku, sunset at 15:21, sunrise at 9:38

Participation is free. Registration with the form by Sunday 11.12.2022. Breakfast and sauna at finish in Tampere at hotel Rosendahl costs 27 euros and in Turku at hotel Kupittaa 17,40 euros. At Lappeenranta and at Tallinn there is a sauna available and restaurant services. Oulu’s finish is at Oulun baari gas station.

Participants will get further instructions from the host of their respective finish.

Rules

 • A stop can take maximum of 2 hours and between stops and during last two hours before sunrise you must ride at least 15 kilometers
 • Same road may only be ridden once in each direction
 • Private support (eg. support car) may only be used at stops
 • Use front and tail light mounted to your bicycle and a refletive vest at all times when riding
 • Any human-powered 2-3 wheel bicycle is allowed
 • You can ride alone or in a group as you wish
 • You may start before or after sunset as you wish, but only kilometers ridden after sunset count